Notícies

Article destacat

Participa als debats als barris per a elaborar el Pla d’actuació municipal 2015-2019.

L’Ajuntament de Castelldefels tindrà un pla d’actuació municipal 2016-2019 que serà objecte de debat entre la ciutadania abans de ser aprovat. L’equip de govern —format per Movem, PSC, ERC i Castelldefels Sí Pot— considera que cal comptar amb la ciutadania a l’hora d’establir quins han de ser els objectius a complir fins al 2016 i […]

S’aproven les bases específiques de les subvencions destinades a donar suport de caire administratiu a les associacions de veïns i veïnes de Castelldefels i a la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Castelldefels

L’objecte de les Bases  de les subvencions és regular i fixar els criteris i el procediment de concessió de les subvencions destinades a fomentar la col·laboració i participació veïnal en els temes socials de la ciutat, tot donant suport a les despeses de caire administratiu de les Associacions de Veïns i Federació d’AAVV de Castelldefels, […]