Informació sobre les subvencions municipals atorgades durant el 2008