Jornada de treball per a la revisió del Reglament de participació ciutadana