Presentació de l’Associació Socio-cultural IBN BATUTA el proper dia 6.