Tràmits

1 gener 2007

Inscripció al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes

A continuació us detallem pas a pas com fer per a registrar una nova entitat/associació al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de Castelldefels.

Tràmit pas a pas:
1. Emplenar el full de sol·licitud d’inscripció que se us facilitarà a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, el podeu descarregar de l’Annex 1.
2. Fotocòpia del número del Registre d’associacions de la Generalitat
3. Fotocòpia dels Estatuts de l’entitat
4. Fotocòpia de l’Acta Fundacional de l’entitat
5. Fotocòpia del NIF, si s’escau.

1 gener 2007

Sol·licitud de material municipal

Sol·licitud per part d’entitats de la cessió puntual de material municipal (cadires, taules, tanques, entarimats, punts de llum) per a la celebració de diferents activitats.

Requisits:
Entitats i associacions sense ànim de lucre inscrites al Registre Municipal d’Entitats.

Tràmit pas a pas:
– Omplir la instància (enllaç 1)
– Entregar-la per duplicat a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.